قرآن و نظام خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش vپژوه دکتری/ جامعة المصطفی العالمیه(ص)/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی.

چکیده

 
 
 
بدون تردید نهاد خانواده یکی از اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی به‌شمار می‌آید، در محیط خانواده است که کودکان و نوجوانان و به‌طورکلی همه افراد جامعه، قواعد رفتاری و روابط اجتماعی را می­آموزند و در کانون گرم خانواده است که شخصیت کودکان شکل می­گیرد، به همین دلیل ثبات و استحکام خانواده در تعادل و توازن جامعه نقش حیاتی دارد.
سرمنشأ بسیاری از کج‌روی‌ها، انحرافات و هنجارشکنی‌های اجتماعی مانند دزدی، اعتیاد، قتل و جنایت، فحشا و ... خانواده‌های ناسالم است؛ خانواده رکن اساسی جامعه انسانی است و شرط پویایی و استواری آن، وجود روابط صحیح و پایدار میان اعضای خانواده است. تحصیل معرفت به این‌گونه روابط، نیازمند آشنایی هر یک از اعضا با وظایف و حقوق خویش است. قرآن کریم به‌عنوان عالی‎ترین راهنمای حیات بشر، بهترین هدایتگر در این مسیر است. در نوشتار حاضر، با رجوع به رهنمودهای حکیمانه و اعجاز گونه این کتاب عظیم، راه‎های تحکیم روابط زن و شوهر در خانواده بررسی‌شده و ضمن معناشناسی خانواده و بیان اهمیت و ضرورت بحث، موضوعات ذیل تحلیل گردیده است: عوامل مؤثر بر تحکیم روابط خانواده و کارکرد خانواده در قرآن.
 
 


 

کلیدواژه‌ها